Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Uus Testament

Vana Testament

1 Korintlastele 16 Eesti Piibel (EEP)

1. Mis puutub korjandusse pühade heaks, siis tehke teiegi n

2. Igal esimesel nädalapäeval pangu igaüks teie seast midagi tallele sedamööda, kuidas temal on j

3. Aga kui ma saabun, läkitan ma kirjadega need, keda te arvate k

4. Ja kui asi on seda väärt, et minagi läheksin, siis nad tulgu ühes minuga.

5. Ent ma m

6. Teie juures ma ehk viibin m

7. Sest ma ei taha teid seekord näha mitte ainult mööda minnes, vaid ma loodan jääda tükiks ajaks teie juurde, kui Issand lubab.

8. Aga Efesosse ma jään nelipühani,

9. sest mulle on seal avanenud suur uks viljarikkaks tööks ja seal on palju vastaseid.

10. Kui Timoteos tuleb, siis katsuge, et ta v

11. Ärgu siis ükski teda halvaks pangu, vaid saatke ta rahus teele, et ta tuleks minu juurde, sest ma ootan teda ühes vendadega.

12. Mis aga puutub vend Apollosesse, siis olen ma temale sageli peale käinud, et ta tuleks teie juurde ühes vendadega, aga tal ei olnud üldse tahtmist nüüd tulla; ta tuleb, kui tal leidub parajat aega.

13. Valvake, seiske usus, olge mehed, saage tugevaks!

14. K

15. Ma palun teid, vennad: teie teate Stefanase peret, et see on Ahhaias esimene pöördunu ja et nemad on andunud pühade abistamisele;

16. olge teiegi s

17. Ma r

18. nemad on ju jahutanud minu ja teie vaimu. Pidage siis niisugustest lugu!

19. Aasia kogudused tervitavad teid. Teid tervitavad Issandas Akvila ja Priska ühes kogudusega nende majas.

20. Teid tervitavad k

21. Tervitus on minu, Pauluse käega.

22. Kui keegi Issandat Jeesust Kristust ei pea armsaks, siis olgu ta ära neetud! Maaran ata.

23. Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega!

24. Minu armastus on teie k