Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 6:10 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 6

Θέα Προσ Γαλατασ 6:10 σε αυτό το πλαίσιο