Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 6:11 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 6

Θέα Προσ Γαλατασ 6:11 σε αυτό το πλαίσιο