Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 6:9 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐκκακῶμεν· καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν, μὴ ἐκλυόμενοι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 6

Θέα Προσ Γαλατασ 6:9 σε αυτό το πλαίσιο