Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 11:18 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἐὰν καυχᾶσαι, νὰ θυμᾶσαι ὅτι δὲν βαστάζεις ἐσὺ τὴν ρίζαν, ἀλλ᾽ ἡ ρίζα βαστάζει ἐσένα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 11

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 11:18 σε αυτό το πλαίσιο