Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

κεφάλαια

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4