Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 11:19 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Θὰ πῇς: «Ἐκόπηκαν τὰ κλαδιά, διὰ νὰ μπολιασθῶ ἐγώ».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 11

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 11:19 σε αυτό το πλαίσιο