Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

κεφάλαια

  1. 1