Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 17:2 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ μεταμορφώθηκε μπροστά τους καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπόν του ὅπως ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἐνδύματά του ἔγιναν ἄσπρα σὰν τὸ φῶς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 17

Θέα Κατα Ματθαιον 17:2 σε αυτό το πλαίσιο