Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 17:3 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ ἐμφανίσθηκαν εἰς αὐτοὺς ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἠλίας, οἱ ὁποῖοι συνωμιλοῦσαν μαζί του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 17

Θέα Κατα Ματθαιον 17:3 σε αυτό το πλαίσιο