Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 5:23 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

καὶ τὸν παρακαλοῦσε θερμῶς καὶ ἔλεγε, «Τὸ μικρό μου κοριτσάκι βρίσκεται εἰς τὰ τελευταῖα του. Ἔλα νὰ βάλῃς τὰ χέρια σου ἐπάνω της, διὰ νὰ σωθῇ καὶ νὰ ζήσῃ».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 5

Θέα Κατα Μαρκον 5:23 σε αυτό το πλαίσιο