Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 5:22 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ ἔρχεται ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχισυναγώγους, ὀνομαζόμενος Ἰάειρος, καὶ μόλις τὸν εἶδε, πέφτει εἰς τὰ πόδια του

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 5

Θέα Κατα Μαρκον 5:22 σε αυτό το πλαίσιο