Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 13:13 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

καὶ ἔβαλε ἐπάνω της τὰ χέρια, αὐτὴ δὲ ἀμέσως ἀνορθώθηκε καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 13

Θέα Κατα Λουκαν 13:13 σε αυτό το πλαίσιο