Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 13:12 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ὅταν τὴν εἶδε ὁ Ἰησοῦς, τὴν ἐκάλεσε καὶ τῆς εἶπε, «Γυναῖκα, εἶσαι ἐλευθερωμένη ἀπὸ τὴν ἀρρώστεια σου»·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 13

Θέα Κατα Λουκαν 13:12 σε αυτό το πλαίσιο