Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 6:38 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

διότι κατέβηκα ἀπὸ τὸν οὐρανὸν ὄχι διὰ νὰ κάνω τὸ θέλημα τὸ δικό μου ἀλλὰ τὸ θέλημα ἐκείνου ποὺ μὲ ἔστειλε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 6

Θέα Κατα Ιωαννην 6:38 σε αυτό το πλαίσιο