Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 6:39 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Τοῦτο εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Πατέρα μου, ὁ ὁποῖος μὲ ἔστειλε, νὰ μὴ χάσω τίποτε ἀπὸ ὅ,τι μοῦ ἔχει δώσει ἀλλὰ νὰ τὸ ἀναστήσω τὴν ἐσχάτην ἡμέραν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 6

Θέα Κατα Ιωαννην 6:39 σε αυτό το πλαίσιο