Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:19 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Αὐτοὶ εἶναι ποὺ προκαλοῦν διαιρέσεις, κοσμικοὶ ἄνθρωποι, ποὺ δὲν ἔχουν Πνεῦμα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:19 σε αυτό το πλαίσιο