Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:20 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Σεῖς ὅμως, ἀγαπητοί, ἐποικοδομεῖτε τὸν ἑαυτόν σας εἰς τὴν ἁγιωτάτην πίστιν σας, προσεύχεσθε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:20 σε αυτό το πλαίσιο