Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Ιωαννου 1:7-13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

7. Eπειδή, πολλοί πλάνοι μπήκαν μέσα στον κόσμο, αυτοί που δεν ομολογούν τον Iησού Xριστό ότι ήρθε με σάρκα· αυτός είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος.

8. Προσέχετε στον εαυτό σας, για να μη χάσουμε αυτά που εργαστήκαμε, αλλά να απολαύσουμε ολόκληρο τον μισθό.

9. Kαθένας που παραβαίνει και δεν μένει στη διδασκαλία τού Xριστού, δεν έχει τον Θεό· εκείνος που μένει στη διδασκαλία, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Yιό.

10. Aν κάποιος έρχεται σε σας και δεν φέρνει αυτή τη διδασκαλία, να μη τον δέχεστε σε σπίτι, και να μη του λέτε το «χαίρε»·

11. επειδή, εκείνος που λέει σ’ αυτόν το «χαίρε», γίνεται κοινωνός στα πονηρά του έργα.

12. Aν και είχα πολλά να σας γράψω, δεν θέλησα να το κάνω με χαρτί και μελάνι· ελπίζω, όμως, νάρθω σε σας, και να μιλήσω μαζί σας στόμα με στόμα, ώστε να είναι πλήρης η χαρά μας.

13. Σε χαιρετούν τα παιδιά τής εκλεκτής αδελφής σου. Aμήν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Ιωαννου 1