Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Ιωαννου 1:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Προσέχετε στον εαυτό σας, για να μη χάσουμε αυτά που εργαστήκαμε, αλλά να απολαύσουμε ολόκληρο τον μισθό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Ιωαννου 1

Θέα Β΄ Ιωαννου 1:8 σε αυτό το πλαίσιο