Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Ιωαννου 1:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, εκείνος που λέει σ’ αυτόν το «χαίρε», γίνεται κοινωνός στα πονηρά του έργα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Ιωαννου 1

Θέα Β΄ Ιωαννου 1:11 σε αυτό το πλαίσιο