Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Ιωαννου 1:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαθένας που παραβαίνει και δεν μένει στη διδασκαλία τού Xριστού, δεν έχει τον Θεό· εκείνος που μένει στη διδασκαλία, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Yιό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Ιωαννου 1

Θέα Β΄ Ιωαννου 1:9 σε αυτό το πλαίσιο