Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 13:4 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Εκείνη την εποχή δεν θα υπερηφανεύονται πια οι προφήτες για τα οράματά τους· θα φοβούνται να τα ανακοινώσουν δημόσια, και δε θα φορούν πια τον τρίχινο μανδύα των προφητών για να εξαπατούν τον κόσμο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 13

Θέα Ζαχαριασ 13:4 σε αυτό το πλαίσιο