Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 10:9 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Αν και τους διασκόρπισα ανάμεσα στους λαούς σε τόπους μακρινούς, θα με θυμηθούν· θα ξαναγυρίσουν και θα ζήσουν μαζί με τα παιδιά τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 10

Θέα Ζαχαριασ 10:9 σε αυτό το πλαίσιο