Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 5:6 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Με τα πρόβατά τους και τα βόδια τους πάνε ν’ αναζητήσουν τον Κύριο προσφέροντάς τα θυσία, αλλά δεν θα τον βρουν· έφυγε μακριά τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 5

Θέα Ωσηε 5:6 σε αυτό το πλαίσιο