Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Τωβιτ 5:22 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Άγγελος καλός θα πορευτεί μαζί του, θα ’χει καλό ταξίδι, και θα επιστρέψει σώος και αβλαβής».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Τωβιτ 5

Θέα Τωβιτ 5:22 σε αυτό το πλαίσιο