Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 2:10 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Αυτά θα τους συμβούν για την αλαζονεία τους, γιατί κορόιδεψαν και πρόσβαλαν το λαό του Κυρίου του σύμπαντος».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 2

Θέα Σοφονιασ 2:10 σε αυτό το πλαίσιο