Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 2:1 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Ελάτε στα λογικά σας· συνέλθετε, έθνος αδιάντροπο!

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 2

Θέα Σοφονιασ 2:1 σε αυτό το πλαίσιο