Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφια Σειραχ 24:13 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Σαν κέδρος ψήλωσα στο Λίβανο,σαν κυπαρίσσι στα βουνά του Αερμών.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφια Σειραχ 24

Θέα Σοφια Σειραχ 24:13 σε αυτό το πλαίσιο