Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ρουθ 4:2 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Τότε ο Βοόζ πήρε δέκα άντρες από τους πρεσβυτέρους της πόλης και τους είπε: «Καθίστε εδώ». Και κάθισαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ρουθ 4

Θέα Ρουθ 4:2 σε αυτό το πλαίσιο