Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 29:11 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Ο ανόητος αφήνει το θυμό του ελεύθερο, ενώ ο σοφός τον συγκρατεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 29

Θέα Παροιμιαι 29:11 σε αυτό το πλαίσιο