Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 28:11 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Ο πλούσιος περνάει τον εαυτό του για σοφό· αλλά ο φτωχός που ’χει μυαλό τον ερευνά σε βάθος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 28

Θέα Παροιμιαι 28:11 σε αυτό το πλαίσιο