Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Θρηνοι 3:26 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Είναι καλό να περιμένει κάποιος σιωπηλάαπό τον Κύριο τη βοήθεια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Θρηνοι 3

Θέα Θρηνοι 3:26 σε αυτό το πλαίσιο