Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Θρηνοι 1:1 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Αχ, αλίμονο, πώς έμεινε έρημηη πόλη που είχε άλλοτε τόσο πολύ λαό!Αυτή που ήταν ονομαστή στα έθνη ανάμεσααπόμεινε σαν χήρα·των πόλεων η πριγκίπισσα υποδουλώθηκε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Θρηνοι 1

Θέα Θρηνοι 1:1 σε αυτό το πλαίσιο