Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 5:2 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

«Τα παιδιά μας κι εμείς είμαστε πολυάριθμοι και χρειαζόμαστε στάρι να φάμε για να μην πεθάνουμε!»

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 5

Θέα Νεεμιασ 5:2 σε αυτό το πλαίσιο