Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 2:6 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Μέσα στην πόλη ο βασιλιάς καλεί τους αντρειωμένους. Εκείνοι τρέχουν, μα στο δρόμο τους σκοντάφτουν. Οι πολιορκητές ορμούν στα τείχη· έτοιμη είναι η πολιορκητική τους μηχανή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 2

Θέα Ναουμ 2:6 σε αυτό το πλαίσιο