Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 2:11 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Κούρσεμα, αρπαγή, ξολοθρεμός. Παντού καρδιές σε απόγνωση και γόνατα που τρέμουν, εξαντλημένα σώματα και πρόσωπα ωχρά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 2

Θέα Ναουμ 2:11 σε αυτό το πλαίσιο