Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 1:7 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Αλλά ο Κύριος είν’ καλόςκαι καταφύγιο σε μέρα θλίψης.Φροντίζει όσους σ’ εκείνον καταφεύγουνε

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 1

Θέα Ναουμ 1:7 σε αυτό το πλαίσιο