Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 1:11 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Από σένα, Νινευή, προέρχεται εκείνος που σκέφτεται πονηρά κι επαναστατεί ενάντια στον Κύριο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 1

Θέα Ναουμ 1:11 σε αυτό το πλαίσιο