Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 7:14 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Ποίμαινε, Κύριε, το λαό σου με το ραβδί σου, τα πρόβατά σου που απομονωμένα ζούν σε τόπο άγονο, ενώ τριγύρω τους υπάρχει εύφορη γη· και πάλι στη Γαλαάδ και στη Βασάν βόσκησέ τα, καθώς τα χρόνια τα παλιά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 7

Θέα Μιχαιασ 7:14 σε αυτό το πλαίσιο