Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 4:12 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Αλλά τα σχέδιά μου δεν τα γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν τις προθέσεις μου, που είναι να τους συγκεντρώσω σαν τα δεμάτια στο αλώνι για να τους αλωνίσω.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 4

Θέα Μιχαιασ 4:12 σε αυτό το πλαίσιο