Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 12:14 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Αυτός είχε σαράντα γιους και τριάντα εγγόνια, που ίππευαν σε εβδομήντα πουλάρια. Κυβέρνησε τον Ισραήλ οκτώ χρόνια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 12

Θέα Κριται 12:14 σε αυτό το πλαίσιο