Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 6:17 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Μα με τις ζέστες του καλοκαιριού στερεύουνε·στην πύρα του ήλιου η κοίτη τους μένει στεγνή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 6

Θέα Ιωβ 6:17 σε αυτό το πλαίσιο