Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 18:21 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Αυτή ’ναι η μοίρα των ανόμων.Η ίδια και για τον καθέναπου η αδικία τον τραβάκαι που Θεό δε λογαριάζει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 18

Θέα Ιωβ 18:21 σε αυτό το πλαίσιο