Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 13:9 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Τα εδάφη τους εκτείνονταν νότια της Αροήρ (στην όχθη του ποταμού Αρνών) κι ως την πόλη που βρίσκεται στο μέσο της ίδιας κοιλάδας. Περιλάμβαναν ολόκληρη την πεδιάδα, από τη Μεδεβά ως τη Διβών,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 13

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 13:9 σε αυτό το πλαίσιο