Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 36:15 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Αυτοί του είπαν: «Κάθισε τώρα και διάβασέ το ν’ ακούσουμε κι εμείς». Ο Βαρούχ διάβαζε κι εκείνοι άκουγαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 36

Θέα Ιερεμιασ 36:15 σε αυτό το πλαίσιο