Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 2:1 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Ο Κύριος με πρόσταξε και μου είπε:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 2

Θέα Ιερεμιασ 2:1 σε αυτό το πλαίσιο