Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γενεσισ 42:16 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Στείλτε έναν από σας να τον πάρει. Όσο για σας θα μείνετε φυλακισμένοι. Έτσι θ’ αποδειχτεί αν είναι αληθινά αυτά που λέτε. Κι αν δεν είναι, μα τη ζωή του Φαραώ, είστε κατάσκοποι!»

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γενεσισ 42

Θέα Γενεσισ 42:16 σε αυτό το πλαίσιο