Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γενεσισ 22:19 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Μετά ο Αβραάμ γύρισε στους δούλους του και ξεκίνησαν όλοι μαζί για τη Βέερ-Σεβά, κι ο Αβραάμ εγκαταστάθηκε εκεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γενεσισ 22

Θέα Γενεσισ 22:19 σε αυτό το πλαίσιο