Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 3:4 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Έπειτα τέλεσαν τη γιορτή της Σκηνοπηγίας, σύμφωνα με τα γραμμένα, κι επίσης πρόσφεραν τον καθορισμένο αριθμό ολοκαυτωμάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό της κάθε μέρας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 3

Θέα Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 3:4 σε αυτό το πλαίσιο